Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van www.creabeads.com

Artikel 1. Definitie
1.1 Www.creabeads.com, verder te noemen Crea Beads, is een website met hippe sieraden en mode accessoires voor dames.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Crea Beads. Crea Beads is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Artikelen
4.1 De gebruikte afbeeldingen zijn ter illustratie. De kleur van de geleverde artikelen zou wat kunnen afwijken.
4.2 Er is van sommige artikelen maar 1 op voorraad. Het artikel kan al zijn verkocht, zonder dat dit op de site zichtbaar is. Hierover ontvangt u per e-mail bericht.

Artikel 5. Prijzen
5.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s. Administratieve kosten zijn, tenzij anders vermeld, bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor bestellingen uit het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.
5.2 Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
5.3 Crea Beads kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Betalingen
6.1 Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt de klant een bevestiging per e-mail.
6.2 Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en dient volledig binnen 7 dagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.
6.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Crea Beads.
6.4 Is de betaling niet ontvangen binnen 7 dagen na orderdatum, dan gaat het bestelde artikel weer in de verkoop.

Artikel 7. Levering
7.1 Crea Beads streeft ernaar om bestellingen binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Crea Beads echter niet verplicht.
7.2 De uiterste verzendtermijn is 7 werkdagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover vertraging niet aan Crea Beads kan worden toegerekend. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan u bevestigd.
7.3 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht.
7.4 Adressering gaat op basis van de door klant ingevoerde gegevens. Controleer dus goed de door u ingevoerde gegevens. Indien de gegevens door u niet juist zijn ingegeven is Crea Beads niet aansprakelijk voor verkeerd bezorgde bestellingen.
7.5 Verzending gaat via PostNL. Bij versturen via pakketpost ontvangt u het track&trace nummer, waarmee u uw pakket kunt volgen.
7.6 Crea Beads is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte brievenbuspost. U kunt als verzendmethode kiezen voor verzenden met track & trace of via aangetekende post.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Crea Beads verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 9. Ruilen of retourneren
9.1 Het ruilen/retourneren van oorbellen is om hygiënische redenen niet mogelijk.
9.2 Voor retourneringen gelden de volgende voorwaarden:
a. Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om aan te geven dat u uw bestelling wilt retourneren. Hierna heeft u 14 dagen de tijd om uw bestelling terug te sturen.
b. De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht kaartje en indien verpakt, in de originele ongeopende verpakking te zitten.
c. Indien u goederen wilt retourneren, dient dit per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan Crea Beads via info@creabeads.com, waarna verdere instructies volgen.
d. De kosten van de retourzending komen ten laste van de koper. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen.
e. Bij retourneren zal het aankoopbedrag (inclusief de leveringskosten) binnen 14 dagen na ontbinding aan u overgemaakt worden.
f. Voor de terugbetaling wordt gebruik gemaakt van hetzelfde (bank)rekeningnummer als dat de klant heeft gebruikt bij de aankoop, tenzij de klant instemt met een andere methode.
g. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Crea Beads is niet aansprakelijk indien een gebrek of schade aan uw bestelling ontstaat als gevolg van oneigenlijk gebruik
10.2 Crea Beads is niet aansprakelijk indien het aangegeven wasvoorschrift niet wordt nageleefd.

Artikel 11. Copyright�
Op alle informatie op deze site berust auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crea Beads informatie, foto`s etc. van deze site te kopiëren, te verspreiden of anderszins in welke vorm dan ook.